هر آنچه درباره لینک ها باید بدانید

(بخش اول)

چه چیزی یاد می گیرید ؟

  • نحوه درج لینک در پست ها به طور صحیح
  • تفاوت بین لینک به خارج و داخل
  • و چند مطلب کاربردی دیگر