در این پست یاد میگیرید که :

  • چطور یک خط جداکننده مطالب رسم کنید
  • چطور یک لیست تعریف ساده ایجاد کنید
  • چطور علامتهای کپی رایت و... را درج کنید