شخصی سازی لینک های وب

 چه چیزی یاد می گیرید:

  •  باز کردن لینک در صفحه جدید 
  • تنظیم نحوه مشاهده لینک در حالت های مختلف
  • تغییر رنگ  و پس زمینه لینک ها
  • حذف کردن خط زیر لینک